Zespół Mocnej tworzymy z zapałem i zaangażowaniem. Naszym celem jest przeciwdziałanie Przemocy Seksualnej. Pierwszym krokiem, by móc go zrealizować, było założenie Fundacji Preludium. Troska i wsparcie o kobiety jest nieustannym motorem napędowym do wspólnych działań. 💪

👉 Jesteśmy psycholożkami/psychoterapeutkami/prawniczkami oraz trenerkami antydyskryminacyjnymi i antyprzemocowymi. Działamy aktywnie na rzecz praw Kobiet i mniejszości społecznych. Bierzemy udział w licznych kursach i szkoleniach, aby pogłębiać swoją wiedzę nie tylko z zakresu przemocy seksualnej.