Grażyna Gajewska

Dr hab. prof. UAM, kierowniczka Zakładu Kultury Współczesnej i Multimediów w Instytucie Kultury Europejskiej UAM i członkini Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci i Tożsamości UAM, zaangażowana w działania antydyskryminacyjne i antyprzemocowe ze względu na płeć, orientację seksualną, stan zdrowia, rasę, światopogląd. Autorka trzech monografii: Maski dziejopisarstwa. Współczesne formy reprezentacji przeszłości, Gniezno 2002; , Arcy-nie-ludzkie. Przez science fiction do antropologii cyborgów, Poznań 2010; Erotyka sztucznych ciał, Poznań 2016; współredaktorka kilku innych książek, a także kilkudziesięciu artykułów z zakresu literaturoznawstwa oraz kulturoznawstwa.

Witold Malinowski

Prof. dr hab. n. med. ,kierownik Katedry Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Główne zainteresowania to ciąża wielopłodowa i niepłodność. Autor i współautor 17 książek i podręczników oraz około 200 prac naukowych z zakresu położnictwa i ginekologii. Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Gemeliologicznego, Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej oraz członek wielu innych towarzystw w Polsce i za granicą.

Małgorzata Bętkowska

Adwokat, wspólnik kancelarii Bętkowska Rajczyk Adwokaci i Radcowie Prawni sp. j. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła Studium Prawa Brytyjskiego „Introduction to English Law and the Law of the European Union” organizowane przez British Law Centres a także studia podyplomowe z prawa zamówień publicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wpisana na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie obsługi wspólnot mieszkaniowych oraz podmiotów zarządzających nieruchomościami komunalnymi. Reprezentowała klientów w sprawach dotyczących odszkodowań od Skarbu Państwa za wywłaszczone nieruchomości, związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości a także w postępowaniach o zasiedzenie nieruchomości. Specjalizuje się w postępowaniach sądowych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego.

Dorota Grabowska

Pracuje w zawodzie 33 lata mgr położnictwa doradca laktacyjny nauczyciel zawodu w WSGK w Kutnie prowadzę wspólnie z położonymi Szkołę Rodzenia. poradnię laktacyjną i pogotowie laktacyjne na telefon prywatnie matka 2 dorosłych synów wykarmilnych piersią do 2 roku życia wspólnie z mężem interesujemy się starą porcelaną prowadzimy sklepik internetowy

Daria Dembińska-Krajewska

Psycholog, psychoterapeuta, superwizor ISPHS, członek nadzwyczajny PTPP, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Obszar zainteresowań to psychozy, głębokie zaburzenia osobowości, powiązania psychoanalizy i medycyny. Prowadzi praktykę prywatną w Poznaniu.

Magdalena Wencka

Magdalena Wencka, ur. 15.03.1973, w roku 1997 ukończyła kierunek Fizyka na Wydziale Fizyki UAM (specjalność: fizyka doświadczalna), gdzie w roku 2003 otrzymała tytuł Doktora Nauk Fizycznych. Od roku 2004 zatrudniona w Instytucie Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Staż postdoc odbyła w latach 2009-2010 w J. Stefan Institut w Lublanie, Słowenia. Laureatka stypendiów DAAD (Niemcy) i STSM COST COST (Belgia, Słowenia). Członkini zarządu, Core Group, liderka Grupy Roboczej i TTYR w Projekcie European Cooperation in Science and Technology COST CM0904. Ekspertka w dziedzinie własności fizycznych nowoczesnych materiałów do technologii przyszłości w dziedzinach m. in. chłodnictwa i katalizatorów. Prywatnie członkini Stowarzyszenia Kongres Kobiet, żona, motocyklistka.

Marian Koska

Psycholog, psychoterapeuta, tytuł magistra psychologi uzyskałem na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie szkolę się w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Praktykę terapeutyczną prowadzę od 2012 roku jako gminny psycholog środowiskowy. Jestem również psychologiem i nauczycielem kontraktowym w Gimnazjalno-licealnym Zespole szkół w Wołczynie, oraz psychologiem w Domu Pomocy Społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Na początku pracy w zawodzie, zdobyłem również doświadczenie w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Fizjo-med w Kluczborku jako terapeuta dzieci i rodzin, oraz na warsztatach terapii zajęciowej. Obecnie kończę pracę w dwu letnim projekcie unijnym w obszarze doradztwa i aktywizacji zawodowej dla gminy Byczyna. Z zamiłowania do sportu, jestem też działaczem społecznym, przez 4 lata byłem kierownikiem Miejskiego Klubu sportowego w Wołczynie, oraz licencjonowanym przez Uefa trenerem piłki nożnej.