PREZESKA FUNDACJI

Nazywam się Marta Melka-Roszczyk. Jestem doktorką nauk o zdrowiu, psycholożką, psychoterapeutką oraz biegłą sądową. W swojej prywatnej praktyce zajmuję się psychoterapią indywidualną osób dorosłych, młodzieży oraz psychoterapią par i małżeństw. Warsztat pracy opieram o paradygmat psychoanalityczny. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Moja działalność naukowa obejmuje obszar pomocy psychologicznej dla kobiet w okresie okołoporodowym. Nieustannie zgłębiam tą dziedzinę poprzez prowadzenie badań, tworzenie programów pomocy psychologicznej dla pacjentek z tej grupy. Od wielu lat tematyka okresu okołoporodowego stanowi dla mnie wyjątkowo interesujące zagadnienie, dlatego też zdecydowałam się na założenie Fundacji PRELUDIUM. Chciałam ,aby była ona nie tylko miejscem pomocy i konsultacji kobiet zmagających się nie tylko z problemami okresu okołoporodowego, ale również z niepłodnością. Są to tematy bardzo bagatelizowane i sprowadzane często do sfery fizjologicznej. Dlatego też popularyzuję moje działania na konferencjach poprzez referaty i warsztaty dla personelu medycznego.

Kwalifikacje zdobyłam na Uniwersytecie Wrocławskim (Magister Psychologii), Pomorskim Uniwersytecie Medycznym (Doktor Nauk o Zdrowiu) oraz w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej).

WICEPREZESKA FUNDACJI

Elżbieta Jęczmionka Kopińska

Magister nauk politycznych i dziennikarstwa, magister prawa. Prawnik, mediator sądowy w zakresie prawa rodzinnego, cywilnego i gospodarczego. Ukończone podyplomowe studia w zakresie Marketingu i Zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz podyplomowe studia w zakresie Public Relations na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. E. Jęczmionka-Kopińska ma otwarty przewód doktorski  – temat pracy: „Prawo farmaceutyczne w systemach prawnych”

Obecna działalność zawodowa obejmuje: prowadzenie własnej firmy consultingowej, obsługującej branżę farmaceutyczną m.in. Firmy: Abbot, Astellas, Pfizer, Ewofarma, Solvay, Roche, Galderma, Schering; dyrektor zarządzający Synthe Polska sp. z o.o. dla marki „Ogrody Natury”. EJK jest wydawcą i redaktorem naczelnym wydawnictwa INNOWACJE powiązanego ze Stowarzyszeniem Przedstawicieli Firm Farmaceutycznych.
Doświadczenie zawodowe:
Pełnomocnik Zarządu ds. Restrukturyzacji i Marketingu strategicznego w firmie farmaceutycznej – OTC (2003-2004);
Dyrektor Marketingu i PR Grupy Ubezpieczeniowo-Finansowej Warta, członek Zarządu WARTA Cultus (2001 – 2003);
PR & Marketing Manager, SONDA S.A. (obecnie  AgrosNova) (1998 – 2001);
PR Consultant, holding Novartis (połączone firmy SANDOZ I CIBA) (1996 – 2000)
Public Relations & marketing Consultant dla firm Sandoz oraz Janssen Cilag (1996)
Rzecznik prasowy, PZF Polfa (1995 – 1996).
Dziennikarka w mediach: „Ekspres Poznański”, „Dziennik Poznański” (kierownik działu Zdrowie), „Miliarder”, „Wprost”, „Polityka”, „Fakty”, „Business Forum”, „Żyjmy dłużej”.

Justyna Śliwińska

Jestem psychologiem i psychoterapeutą systemowym. Studia psychologiczne skończyłam w Poznaniu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Ukończyłam Kurs Podstawowy oraz Zaawansowany Terapii Systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Obecnie uczestniczę w kolejnych szkoleniach w tym zakresie.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w szkole podstawowej oraz szkole gimnazjalnej jako psycholog. Prowadziłam też liczne szkolenia z zakresu efektywnej nauki, umiejętności społecznych, interwencji kryzysowej. Współpracowałam z Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu.

Obecnie pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego, prowadząc badania psychologiczne oraz psychoterapię. Prowadzę terapię indywidualną, terapię par oraz rodzin. Mojej pracy przyświeca myśl, że każdy człowiek sam najlepiej wie, co jest dla niego najlepsze, a zadaniem psychoterapeuty jest pomóc mu to odnaleźć. Stąd, w mojej pracy jestem daleka od oceniania, staram się spojrzeć na problem i jego przyczyny z wielu stron. Chcę, aby klienci czuli się w moim towarzystwie bezpiecznie i komfortowo. Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Marta Wnuk-Pawłowska

Jestem psychologiem i psychoterapeutą systemowym. Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Realizowałam dwie specjalności z psychologii klinicznej: psychoterapię zaburzeń psychicznych i psychologię zdrowia i choroby. Pracuję w nurcie psychoterapii systemowej, posiadam ukończone kursy podstawowy i zaawansowany Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej oraz warsztat psychoterapii systemowej dzieci i młodzieży. Prowadzę konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną dorosłych, dzieci i młodzieży, par oraz rodzinną.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. podczas stażu w Fundacji Dzieci Niczyje (obecnie: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę) w Warszawie w programie Dobry Rodzic Dobry Start, zajmującym się szeroko rozumianą profilaktyką krzywdzenia małych dzieci. W tym czasie ukończyłam szkolenia przygotowujące i uprawniające do prowadzenia warsztatów umiejętności rodzicielskich i wychowawczych dla rodziców, a także zajęć profilaktycznych dla dzieci. Zrealizowałam również Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i uczestniczyłam w innych szkoleniach i konferencjach dotyczących tego zakresu tematycznego.

Obecnie, od kilku lat, moja praca zawodowa związana jest z pieczą zastępczą – domem dziecka i rodzinami zastępczymi. Udzielam wsparcia osobom dorosłym (rodzicom, opiekunom), dzieciom i młodzieży, które doświadczyły różnego rodzaju trudnych wydarzeń w swoim życiu, m.in. straty i odrzucenia, przemocy, traum. Pracuję z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi np. zachowania agresywne i autoagresywne, nieśmiałymi, z niską samooceną, a także z ich rodzicami i opiekunami, w formie spotkań rodzinnych, poradnictwa wychowawczego lub warsztatów grupowych.

W kręgu moich zainteresowań zawodowych znajduję się także praca z osobami dorosłymi, które doświadczają problemów w relacjach z innymi, w życiu osobistym i zawodowym, a także wsparcie osób cierpiących na choroby somatyczne i psychosomatyczne.

Rodzaj wsparcia dostosowuję do oczekiwań klienta, a także do indywidualnej sytuacji. Pracuję zarówno z osobami z długotrwałymi problemami natury psychologicznej, jak i z osobami potrzebującymi wsparcia w aktualnej, trudnej sytuacji życiowej.

Kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa i Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty. Ponadto swoją pracę poddaję regularnej superwizji.