PREZESKA FUNDACJI

Nazywam się Marta Melka-Roszczyk i jestem doktorką nauk o zdrowiu, psycholożką, psychoterapeutką oraz biegłą sądową. W swojej prywatnej praktyce zajmuję się psychoterapią indywidualną osób dorosłych, oraz osób doświadczających przemocy seksualnej. Warsztat pracy opieram o paradygmat psychodynamiczny. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Moja działalność naukowa obejmuje obszar pomocy psychologicznej kobietom doświadczającym przemocy seksualnej. Nieustannie zgłębiam tą dziedzinę poprzez prowadzenie badań, tworzenie programów pomocy psychologicznej dla pacjentek z tej grupy.
Od wielu lat tematyka przemocy seksualnej stanowi dla mnie wyjątkowo interesujące zagadnienie, dlatego też zdecydowałam się na założenie Fundacji PRELUDIUM. Chciałam, aby była ona nie tylko miejscem pomocy i konsultacji kobiet zmagających się z problemami doświadczania przemocy seksualnej, ale również z trudnościami związanymi z przechodzeniem życiowego kryzysu.
Są to tematy bardzo bagatelizowane i sprowadzane często jedynie do sfer pomocy społecznej czy interwencji kryzysowej. Dlatego też popularyzuję moje działania na konferencjach poprzez referaty i warsztaty dla specjalistów pracujących w obszarze powyższej tematyki.

Kwalifikacje zdobyłam na Uniwersytecie Wrocławskim (magisterka psychologii), Pomorskim Uniwersytecie Medycznym (doktorka nauk o zdrowiu) oraz w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (psychoterapeutka psychodynamiczna).

WICEPREZESKA FUNDACJI

Elżbieta Jęczmionka Kopińska

Magister nauk politycznych i dziennikarstwa, magister prawa. Prawnik, mediator sądowy w zakresie prawa rodzinnego, cywilnego i gospodarczego. Ukończone podyplomowe studia w zakresie Marketingu i Zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz podyplomowe studia w zakresie Public Relations na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. E. Jęczmionka-Kopińska ma otwarty przewód doktorski  – temat pracy: „Prawo farmaceutyczne w systemach prawnych”

Obecna działalność zawodowa obejmuje: prowadzenie własnej firmy consultingowej, obsługującej branżę farmaceutyczną m.in. Firmy: Abbot, Astellas, Pfizer, Ewofarma, Solvay, Roche, Galderma, Schering; dyrektor zarządzający Synthe Polska sp. z o.o. dla marki „Ogrody Natury”. EJK jest wydawcą i redaktorem naczelnym wydawnictwa INNOWACJE powiązanego ze Stowarzyszeniem Przedstawicieli Firm Farmaceutycznych.
Doświadczenie zawodowe:
Pełnomocnik Zarządu ds. Restrukturyzacji i Marketingu strategicznego w firmie farmaceutycznej – OTC (2003-2004);
Dyrektor Marketingu i PR Grupy Ubezpieczeniowo-Finansowej Warta, członek Zarządu WARTA Cultus (2001 – 2003);
PR & Marketing Manager, SONDA S.A. (obecnie  AgrosNova) (1998 – 2001);
PR Consultant, holding Novartis (połączone firmy SANDOZ I CIBA) (1996 – 2000)
Public Relations & marketing Consultant dla firm Sandoz oraz Janssen Cilag (1996)
Rzecznik prasowy, PZF Polfa (1995 – 1996).
Dziennikarka w mediach: „Ekspres Poznański”, „Dziennik Poznański” (kierownik działu Zdrowie), „Miliarder”, „Wprost”, „Polityka”, „Fakty”, „Business Forum”, „Żyjmy dłużej”.

Justyna Śliwińska

Jestem psychologiem i psychoterapeutą systemowym. Studia psychologiczne skończyłam w Poznaniu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Ukończyłam Kurs Podstawowy oraz Zaawansowany Terapii Systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Obecnie uczestniczę w kolejnych szkoleniach w tym zakresie.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w szkole podstawowej oraz szkole gimnazjalnej jako psycholog. Prowadziłam też liczne szkolenia z zakresu efektywnej nauki, umiejętności społecznych, interwencji kryzysowej. Współpracowałam z Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu.

Obecnie pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego, prowadząc badania psychologiczne oraz psychoterapię. Prowadzę terapię indywidualną, terapię par oraz rodzin. Mojej pracy przyświeca myśl, że każdy człowiek sam najlepiej wie, co jest dla niego najlepsze, a zadaniem psychoterapeuty jest pomóc mu to odnaleźć. Stąd, w mojej pracy jestem daleka od oceniania, staram się spojrzeć na problem i jego przyczyny z wielu stron. Chcę, aby klienci czuli się w moim towarzystwie bezpiecznie i komfortowo. Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Marta Wnuk-Pawłowska

Jestem psychologiem i psychoterapeutą systemowym. Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Realizowałam dwie specjalności z psychologii klinicznej: psychoterapię zaburzeń psychicznych i psychologię zdrowia i choroby. Pracuję w nurcie psychoterapii systemowej, posiadam ukończone kursy podstawowy i zaawansowany Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej oraz warsztat psychoterapii systemowej dzieci i młodzieży. Prowadzę konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną dorosłych, dzieci i młodzieży, par oraz rodzinną.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. podczas stażu w Fundacji Dzieci Niczyje (obecnie: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę) w Warszawie w programie Dobry Rodzic Dobry Start, zajmującym się szeroko rozumianą profilaktyką krzywdzenia małych dzieci. W tym czasie ukończyłam szkolenia przygotowujące i uprawniające do prowadzenia warsztatów umiejętności rodzicielskich i wychowawczych dla rodziców, a także zajęć profilaktycznych dla dzieci. Zrealizowałam również Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i uczestniczyłam w innych szkoleniach i konferencjach dotyczących tego zakresu tematycznego.

Obecnie, od kilku lat, moja praca zawodowa związana jest z pieczą zastępczą – domem dziecka i rodzinami zastępczymi. Udzielam wsparcia osobom dorosłym (rodzicom, opiekunom), dzieciom i młodzieży, które doświadczyły różnego rodzaju trudnych wydarzeń w swoim życiu, m.in. straty i odrzucenia, przemocy, traum. Pracuję z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi np. zachowania agresywne i autoagresywne, nieśmiałymi, z niską samooceną, a także z ich rodzicami i opiekunami, w formie spotkań rodzinnych, poradnictwa wychowawczego lub warsztatów grupowych.

W kręgu moich zainteresowań zawodowych znajduję się także praca z osobami dorosłymi, które doświadczają problemów w relacjach z innymi, w życiu osobistym i zawodowym, a także wsparcie osób cierpiących na choroby somatyczne i psychosomatyczne.

Rodzaj wsparcia dostosowuję do oczekiwań klienta, a także do indywidualnej sytuacji. Pracuję zarówno z osobami z długotrwałymi problemami natury psychologicznej, jak i z osobami potrzebującymi wsparcia w aktualnej, trudnej sytuacji życiowej.

Kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa i Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty. Ponadto swoją pracę poddaję regularnej superwizji.