We współpracy z Preludium mającej doświadczenie w niesieniu szeroko rozumianej pomocy psychologicznej, stworzyłyśmy – „MOCNA – centrum siły i wsparcia” dla kobiet doświadczających/z doświadczeniem przemocy seksualnej.

 

W ramach projektu będziemy :

  • Świadczyć bezpośrednia pomoc psychologiczną oraz formalno – prawną,
  •  Prowadzić działania edukacyjne szkoląc specjalistów/tki,
  •   Zoorganizujemy warsztaty WenDO :

(Metoda przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Uczy jak w każdej sytuacji: w miejscu publicznym, na ulicy, w pracy, w domu – przestać czuć się bezradną i bezbronną. Uczy także, jak reagować na przemoc. Wzmacnia poczucie pewności siebie i poczucie własnej wartości. Pomaga rozwiązywać konflikty, przełamać stereotypy i obawy, poczucie winy i wstyd),

  • Upowszechniać koncepcję zgody ( consent) jako profilaktykę przemocy seksualnej,
  • Stworzymy lokalną sieć bezpiecznej przestrzeni publicznej, zwiększając na mapie Poznanialiczbę miejsc świadomych gdzie można czuć się komfortowo i bezpiecznie.

Projekt jest realizowany z dotacji Programu -Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.