Adres Fundacji:
FUNDACJA „PRELUDIUM”
ul. OS. TYSIACLECIA, nr 45, lok. 2,
miejsc. POZNAN, kod 61-255,
poczta POZNAN, kraj POLSKA

REGON: 366964272, NIP: 7822698705

Statut fundacji PRELUDIUM w formacie pdf