Kim jestem w swoim związku?

Posted by & filed under strefa popularna.

Wiele współczesnych relacji ma dziś całkowicie inną formę niż kiedyś. Często dzisiejsze związki opierają się na zasadzie partnerstwa, gdzie nie ma sztywnego podziału ról i obowiązków na kobiece i męskie. Wydaje się, że kobiety są świadome swojej pozycji, wartości i prawa do równego traktowania. Jednakże pojawia się wątpliwość czy rzeczywiście kobiety korzystają w pełni z tego, aby zrezygnować z tradycyjnego patriarchalnego modelu.

Czym jest przemoc seksualna?

Posted by & filed under strefa popularna.

Krzywdzące stereotypy, które wpływają na postrzeganie rzeczywistości przez wiele osób. Informacje, że kobieta powinna być uległa swojemu mężowi bez względu na wszystko, że nie istnieje coś takiego jak gwałt w małżeństwie, że koronkowa bielizna może być traktowana jako zachęta i zgoda na stosunek seksualny, że po alkoholu kobieta zawsze jest chętna i niechciany stosunek seksualny jest wtedy jej winą…

Czy to jest w ogóle moje ciało?

Posted by & filed under strefa popularna.

Szczególnie w ostatnim czasie temat stereotypów stał się bardzo popularny. Mówi się o kolorze skóry, pochodzeniu, ale przede wszystkim o równości płci. Dyskusje społeczne i polityczne oscylują intensywnie wokół tego tematu, budząc jednocześnie bardzo skrajne emocje. Należy przede wszystkim pamiętać, że brak perspektywy równościowej pomiędzy płciami jest znaczącą przyczyną przemocy wobec kobiet.