Kim jestem w swoim związku?

Data dodania

Wiele współczesnych relacji ma dziś całkowicie inną formę niż kiedyś. Często dzisiejsze związki opierają się na zasadzie partnerstwa, gdzie nie ma sztywnego podziału ról i obowiązków na kobiece i męskie. Wydaje się, że kobiety są świadome swojej pozycji, wartości i prawa do równego traktowania. Jednakże pojawia się wątpliwość czy rzeczywiście kobiety korzystają w pełni z tego, aby zrezygnować z tradycyjnego patriarchalnego modelu.

czytaj dalej »

Czym jest przemoc seksualna?

Data dodania

Krzywdzące stereotypy, które wpływają na postrzeganie rzeczywistości przez wiele osób. Informacje, że kobieta powinna być uległa swojemu mężowi bez względu na wszystko, że nie istnieje coś takiego jak gwałt w małżeństwie, że koronkowa bielizna może być traktowana jako zachęta i zgoda na stosunek seksualny, że po alkoholu kobieta zawsze jest chętna i niechciany stosunek seksualny jest wtedy jej winą…

czytaj dalej »

Prezentacja multimedialna

Data dodania

„Konsekwencje psychologiczne doświadczenia przemocy seksualnej. Implikacje terapeutyczne oraz strategie postępowania w pracy z pacjentkami doświadczającymi nadużycia” – prezentacja multimedialna

czytaj dalej »