Czym jest przemoc seksualna?

Posted by & filed under strefa popularna.

Krzywdzące stereotypy, które wpływają na postrzeganie rzeczywistości przez wiele osób. Informacje, że kobieta powinna być uległa swojemu mężowi bez względu na wszystko, że nie istnieje coś takiego jak gwałt w małżeństwie, że koronkowa bielizna może być traktowana jako zachęta i zgoda na stosunek seksualny, że po alkoholu kobieta zawsze jest chętna i niechciany stosunek seksualny jest wtedy jej winą…

Prezentacja multimedialna

Posted by & filed under sterefa naukowa.

„Konsekwencje psychologiczne doświadczenia przemocy seksualnej. Implikacje terapeutyczne oraz strategie postępowania w pracy z pacjentkami doświadczającymi nadużycia” – prezentacja multimedialna