Kim jestem w swoim związku?

Posted by & filed under strefa popularna.

Wiele współczesnych relacji ma dziś całkowicie inną formę niż kiedyś. Często dzisiejsze związki opierają się na zasadzie partnerstwa, gdzie nie ma sztywnego podziału ról i obowiązków na kobiece i męskie. Wydaje się, że kobiety są świadome swojej pozycji, wartości i prawa do równego traktowania. Jednakże pojawia się wątpliwość czy rzeczywiście kobiety korzystają w pełni z tego, aby zrezygnować z tradycyjnego patriarchalnego modelu.