Fundacja PRELUDIUM zajmuje się głównie wsparciem prawnym i pomocą psychologiczną osobom, które doświadczyły przemocy seksualnej. Nasza instytucja pomaga szczególnie tym kobietom i ich dzieciom, które mają utrudniony dostęp do pomocy instytucjonalnej oraz mają trudności w samodzielnym zgłoszeniu doświadczenia seksualnej przemocy.

Zajmujemy się także przeciwdziałaniem przemocy ze względu na płeć, w tym przemocy seksualnej poprzez działania edukacyjne i szkolenia. Upowszechniamy wiedzę i zwiększamy świadomość dotyczącą ochrony siebie oraz swoich bliskich przed przemocą seksualną. Szkolimy specjalistów i specjalistki, którzy pracują z osobami doświadczającymi przemocy seksualnej lub zajmują się profilaktyką antyprzemocową wśród dzieci/młodzieży.

Wspieramy także pracownice seksualne, które doświadczyły przemocy w trakcie
wykonywania swojej pracy. Oferujemy pomoc psychologiczną i prawną.

Aktualności
Zapraszamy do wsparcia naszej organizacji :-)

Zapraszamy do wsparcia naszej organizacji

czytaj więcej
Czym jest przemoc seksualna?

Krzywdzące stereotypy, które wpływają na postrzeganie rzeczywistości przez wiele osób. Informacje, że kobieta powinna być uległa swojemu mężowi bez względu na wszystko, że nie istnieje coś takiego jak gwałt w małżeństwie, że koronkowa bielizna może być traktowana jako zachęta i zgoda na stosunek seksualny, że po alkoholu kobieta zawsze jest chętna i niechciany stosunek seksualny jest wtedy jej winą…

czytaj więcej
Prezentacja multimedialna

„Konsekwencje psychologiczne doświadczenia przemocy seksualnej. Implikacje terapeutyczne oraz strategie postępowania w pracy z pacjentkami doświadczającymi nadużycia” – prezentacja multimedialna

czytaj więcej
Konsekwencje psychologiczne doświadczenia przemocy seksualnej

Spotkanie Sekcji Naukowej Psychoterapii Oddziału Wielkopolsko – Lubuskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

czytaj więcej